Організація охорони праці на підприємстві

Організація охорони праці на підприємстві

Охорона праці на підприємстві – система забезпечення безпеки життя і здоров’я співробітників підприємства в процесі трудової діяльності, яка включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально профілактичні, реабілітаційні та інші заходи. Створення служби охорони праці передбачено Законом України «Про охорону праці» на підприємствах будь-якої форми власності та є обов’язковим, якщо кількість працівників становить 50 і більше осіб. 

Ми пропонуємо:

  • ефективну систему управління охороною праці на підприємстві;
  • сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника;
  • інформування та надання роз’яснень з питань охорони праці;
  • забезпечення професійної підтримки рішень роботодавця з цих питань;
  • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

Результат співпраці з нами:

  • належне оформлення документації з питань охорони праці;
  • відповідність системи охорони праці Вашого підприємства всім вимогам українського законодавства;
  • економія часу і коштів на утримання додаткового персоналу.
Послуги
Виготовлення, необхідного для підприємства, пакету документів з охорони праці та промислової безпеки , згідно вимог законодавствавід 15 000 грн.