Головна
20180212 A+C-T 10 NOTA BENE

20180212 A+C-T 10 NOTA BENE


20180212 A+C-T 10 NOTA BENE

TOP-10 NOTA BENE

  1. 06.02.2018 офіційно опублікована постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання»;
  2. у ДФС роз’яснили про необхідність донарахування ЄСВ на заробітну плату практикантів;
  3. у ДФС розглянули питання виникнення наслідків з ПДВ при списанні нестачі;
  4. 06.02.2018 Президентом України підписано нову редакцію Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність»;
  5. податківці роз’яснили про обов’язковість заповнення графи «Ознака імпортованого товару» у податковій накладній.

ОБЛІК

у ДФС роз’яснили, що у разі якщо підприємством здійснюється списання нестач, в зв'язку з чим така продукція не може бути реалізована покупцям та визнається такою, яка не може бути використана в межах господарської діяльності платника ПДВ, то не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається її списання, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання. На суму таких податкових зобов'язань платник повинен скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у відповідні терміни, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, які визнані такими, що використані в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

ІПК ДФС від 01.02.2018 р. N 418/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

КОНТРОЛЬ

31.01.2018 була затверджена, а 06.02.2018 офіційно опублікована постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання», що передбачає собою визначення критеріїв, за якими державою може бути надана допомогу у будь-якому вигляді підприємствам , що перебувають у скрутному становищі, яке підтверджується наступними показниками:

1) втрата суб’єктами господарювання більш як половини статутного капіталу через накопичені збитки чи з інших причин;

2) обсяг зобов’язань суб’єктів господарювання (крім суб’єктів малого та/або середнього підприємництва) за останні два роки більш як у 7,5 раза перевищує обсяг власного капіталу;

3) прибуток суб’єктів господарювання до оподаткування без вирахування відсотків за користування кредитами (позиками) та амортизації є меншим за витрати на сплату відсотків за кредитами (позиками) відповідного періоду;

4) порушення щодо суб’єктів господарювання справи про банкрутство відповідно до законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

5) кредитний рейтинг суб’єктів господарювання характеризується низькою та дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами згідно з Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 665.

Стан фінансової і господарської діяльності суб’єктів господарювання визначається за даними фінансової звітності суб’єктів господарювання.

Серед критеріїв за якими підприємствам взагалі можуть надати подібну допомогу визначають наступні:

1)    провадять господарську діяльність у будь-якій сфері;

2)    провадять господарську діяльність не менш як три роки з дня їх державної реєстрації;

3)    виконали рішення Антимонопольного комітету про повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції (у разі наявності такого рішення), у порядку, передбаченому законодавством про державну допомогу;

1)    не є резидентами та/або не перебувають під контролем резидентів держави-агресора стосовно України або до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

2)    не є отримувачами державної допомоги за іншими програмами державної допомоги, крім визначених цими критеріями.

А максимальний розмір допомоги визначається за наступною формулою:

(фінансовий результат від операційної діяльності t + амортизація t – (оборотний капітал t – оборотний капітал t-1)))/2,

де t рік, що передує року надання державної допомоги; t-1- рік, що передує показнику t.

Формула застосовується тільки тоді, коли результат є від’ємним числом. 

Постанова КМУ від 31 січня 2018 р. № 36  

6 лютого 2018 року Президентом України було підписано Закон України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність», прийнятий 21 грудня 2017 року. Закон вступає в силу з 1ого січня 2018 року і вводиться в силу з 1ого жовтня 2018 року.

Документ визначає правові основи аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають при її здійсненні, і призводить норми національного законодавства в сфері аудиторської діяльності у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Також запропоновано:

1) створити орган громадського нагляду (складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції по забезпеченню якості), який буде здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес;

2) підвищити вимоги до аудиторам, які будуть надавати послуги підприємствам, що становлять суспільний інтерес,

3) запровадити механізм фінансування діяльності Органу громадського нагляду і Аудиторської палати України, що передбачає сплату фіксованого внеску і змінної складової за договорами обов'язкового аудиту;

4) встановити новий порядок атестації аудиторів, для забезпечення гарантій високого рівня їх знань;

5) запровадити механізм страхування професійної відповідальності аудиторів перед третіми особами.

Відповідно до норм Закону пропонується створити Аудиторську палату України, як професійне самоврядної організації, яка буде забезпечувати реалізацію значної частини функцій з регулювання професійної діяльності аудиторів. Також буде скорочено кількість реєстрів з п'яти до одного і створений єдиний реєстр аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності, в зв'язку з чим будуть зменшені витрати аудиторських компаній на навчання і сертифікацію в різних регуляторних органах. 

Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-7

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

У ДФС роз’яснили, що враховуючи те, що позначка ознаки імпортованого товару не включена до переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної, а її наявність не створює перешкод для ідентифікації здійсненної операції заповнення (або не заповнення) графи 3.2 розділу Б податкової накладної не впливатимуть на право відображення податкового кредиту з ПДВ у покупця таких товарів (за умови правильного заповнення обов’язкових реквізитів податкової накладної, її реєстрації в ЄРПН та дотримання інших вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту).

ІПК ДФС від 30.01.2018 р. N 345/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

ПОДАТКИ

У ДФС роз’яснили, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, наданих такому платнику юридичною особою, яка у розрахунку на місяць не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного податкового року.
Якщо вартість дарунків перевищує вказаний розмір, то уся їх вартість оподатковується податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо.

ІПК ДФС від 02.02.2018 р. N 439/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Податківці надали роз’яснення, що у випадку коли дохід у вигляді заробітної плати, котрий виплачується студентам (що навчаються) профучилищ при проходженні виробничої практики є меншим, або не перевищує мінімальної заробітної плати, єдиний внесок не потребує донарахування., за умови відпрацювання усіх робочих днів звітного місяця.

Лист ДФС від 05.02.2018 № 456/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

У ДФС роз’яснили, що у разі якщо юридичною особою (роботодавцем) здійснюється оплата послуги з роумінгу, яка надана оператором рухомого (мобільного) зв'язку фізичній особі (працівнику), то вартість вказаної послуги включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо та оподатковується податком на доходим фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

ІПК ДФС від 30.01.2018 р. N 354/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

20180212 A+C-T 10 NOTA BENE
4.2/5
30
Запис на консультацію
Ваше ім'я*:
Компанія*:
Телефон*:
Бажана дата:
Інформація по телефону